Vill du får din bostad värderad eller önskar en personlig kontakt hos oss för att få tips och råd om en framtida försäljning?

Vi har bra lokalkännedom och gedigen erfarenhet av bostadsförsäljningar.
Vid värdering tas hänsyn till bland annat marknadsläget såsom aktuellt utbud och efterfrågan i ditt område samt bostadens skick, utformning och läge.
Kontakta oss för en rådgivning av din bostad och få ett uppskattat värde inför en eventuell försäljning.

Kontakta oss för en fri värdering

    Kontakta oss